Holdbeskrivelse

Som gammel elev på Korinth Efterskole, får du ved at være medlem af skolekredsen mulighed for, at deltage i den årlige generalforsamling, hvor der gøres status over året, der er gået, og hvor du møder bestyrelsen. Her får du også et indblik i skolens økonomi.
Som medlem af skolekredsen er du med til at vælge bestyrelsen og har også ret til selv at stille op.