Klanen
Hold Pris Gyldig Pladser
Klanmedlemmer gratis 1. jan 2018 - 1. jan 2024 Ledig Tilmeld hold

Skolekredsen
Hold Pris Gyldig Pladser
a. Eksterne medlemmer kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
b. Årg. 98 - 19/20 kr. 75,00 1. jul 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
c. Årg. 97 - 18/19 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
d. Årg. 96 - 17/18 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
e. Årg. 95 - 16/17 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
f. Årg. 94 - 15/16 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
g. Årg. 93 - 14/15 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
h. Årg. 92 - 13/14 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
i. Årg. 91 - 12/13 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
j. Årg. 90 - 11/12 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
k. Årg. 89-80 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
l. Årg. 79-70 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
m. Årg. 69-60 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
n. Årg. 59-50 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
o. Årg. 49-40 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold
p. Årg. 39-30 kr. 200,00 1. jan 2020 - 1. jan 2021 Udsolgt Tilmeld hold

Klanen
Hold: Klanmedlemmer
Pris: gratis
Gyldig: 1. jan 2018 - 1. jan 2024
Pladser: Ledig
Tilmeld hold

Skolekredsen
Hold: a. Eksterne medlemmer
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: b. Årg. 98 - 19/20
Pris: kr. 75,00
Gyldig: 1. jul 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: c. Årg. 97 - 18/19
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: d. Årg. 96 - 17/18
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: e. Årg. 95 - 16/17
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: f. Årg. 94 - 15/16
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: g. Årg. 93 - 14/15
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: h. Årg. 92 - 13/14
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: i. Årg. 91 - 12/13
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: j. Årg. 90 - 11/12
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: k. Årg. 89-80
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: l. Årg. 79-70
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: m. Årg. 69-60
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: n. Årg. 59-50
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: o. Årg. 49-40
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold

Hold: p. Årg. 39-30
Pris: kr. 200,00
Gyldig: 1. jan 2020 - 1. jan 2021
Pladser: Udsolgt
Tilmeld hold